NÁVŠTEVA CHORÝCH

Počas hospitalizácie v nemocnici, môžete seba alebo svojho príbuzného, nahlásiť službukonajúcemu kňazovi:

0910 852 005

 Je dobre, keď okrem základných údajov (meno, oddelenie, číslo izby…), vysvetlíte aj svoju alebo príbuzného situáciu:

  • naliehavosť (kňaz má prísť okamžite, stačí ak príde zajtra, v priebehu týždňa, …)
  • stručné informovanie o duchovnom živote pacienta (ako doteraz navštevoval sväté omše, pristupoval k sviatostiam, …)
  • dôležité informácie, ktoré môžu byť v duchovnej službe nápomocné (môže/nemôže komunikovať, dlho nebol na svätej spovedi - potreboval by pomôcť so sviatosťou zmierenia, …)

      Hoci kňaz môže vstupovať na oddelenia aj mimo návštevných hodín, ak nejde o súrny prípad náhleho ohrozenia života, je zvlášť vhodné volať kňaza k pacientovi v prijateľnom čase (9:00 - 16:00 hod.), kedy je kňaz aj fyzicky prítomný v nemocnici. Každé oddelenie má svoj režim, ktorý je potrebné rešpektovať (ranná hygiena, vyšetrenia, večera, odpočinok pacientov, nočný kľud).

     Duchovný život nie je vecou "hasenia" na poslednú chvíľu; kňaz k pacientovi tiež neprichádza "len tak, akoby náhodou; aby sa pacient nevyplašil a nemyslel si, že ho už rodina pochováva...". Kňaz je nositeľom života, radostnej zvesti, vysluhovateľom Kristových sviatostí, ktoré veriacemu prinášajú vnútorný pokoj, trpezlivosť, posilu, ak je to Božia vôľa - aj uzdravenie.  Veriaci človek túži a je to aj jeho kresťanskou povinnosťou, aby si žiadal prijať Eucharistiu ako pokrm na cestu do večnosti (viatikum), skôr ako sa stretne so svojim Spasiteľom z tváre do tváre.

      Pacientov na každom oddelení a v každej izbe navštívi duchovná služba podľa možností raz do týždňa, ďalšie stretnutia je možné dohodnúť si osobne. Nakoľko je fakultná nemocnica rozsiahla, môže sa stať, že sa pri niektorých pacientoch kňaz zdrží dlhšie (čím sa na iných zase tak skoro nedostane). V prípade, že pacient má duchovnú potrebu buď Eucharistie ako duchovnej posily, alebo vyznania hriechov, prijatia pomazania chorých, ... a i. - a tejto duchovnej starostlivosti sa mu zatiaľ nedostalo (najmä pred nedeľou, prvým piatkom, Veľkou nocou, Vianocami, ...), vždy je dobré, ak pacient (rodina) zavolá - "dá o sebe vedieť", kde - na akom oddelení sa nachádza. Kňaz za pacientom, v daný alebo nasledujúci deň, zájde. 

Top