NÁVŠTEVA CHORÝCH

AKTUÁLNE!!! DO ODVOLANIA...

NÁVŠTEVA PACIENTOV V SÚRNOM PRÍPADE ZAOPATRENIA.

      Počas hospitalizácie v nemocnici, môžete seba alebo svojho príbuzného, nahlásiť kňazovi poverenému duchovnou správou nemocnice – 0910 852 005. Je dobre, keď okrem základných údajov (meno, oddelenie, číslo izby, farnosť z ktorej je pacient…), vysvetlíte aj svoju alebo príbuzného situáciu:

  • naliehavosť (kňaz má prísť okamžite, stačí ak príde zajtra, v priebehu týždňa, …)
  • informovanie o duchovnom živote pacienta (ako doteraz navštevoval sväté omše, pristupoval k sviatostiam, …)
  • a všetky informácie, ktoré môžu byť v duchovnej službe nápomocné (môže/nemôže komunikovať, dlho nebol na svätej spovedi - potreboval by pomôcť so sviatosťou zmierenia, …)

      Pacientov na každom oddelení a v každej izbe navštívi duchovná služba pravidelne raz do týždňa, ďalšie stretnutia je možné dohodnúť si osobne.

... počas vianočných sviatkov:

 Pravidelné týždenné návštevy kňazom na jednotlivých oddeleniach začnú opäť po 6. 1. 2018.

V SÚRNOM PRÍPADE ZAOPATRENIA VOLAJTE PROSÍM KŇAZSKÚ SLUŽBU NA NEMOCNIČNOM MOBILE

0910 852 005

... počas veľkonočných sviatkov:

 Pravidelné týždenné návštevy kňazom na jednotlivých oddeleniach začnú opäť po 2. 4. 2018.

V SÚRNOM PRÍPADE ZAOPATRENIA VOLAJTE PROSÍM KŇAZSKÚ SLUŽBU NA NEMOCNIČNOM MOBILE

0910 852 005

EVIDENCIA SVIATOSTNE ZAOPATRENÝCH VO FAKULTNEJ NEMOCNICI TRNAVA

    

Pre prípady, kedy nás kontaktujú duchovní správcovia a pýtajú sa, či bol ich konkrétny farník sviatostne zaopatrený, od 1. 3. 2018 vedieme Matriku sviatostne zaopatrených vo fakultnej nemocnici Trnava, ku ktorým bol kňaz telefonicky privolaný vo vážnom nebezpečenstve ohrozenia života. Zoznam nezahŕňa pacientov, ktorým kňaz na požiadanie vyslúžil sviatosti pri pravidelných týždenných návštevách na izbách jednotlivých oddelení.

Top