DOBROVOĽNÍCKA DUCHOVNÁ SLUŽBA

     Dobrovoľníckou službou v Trnavskej fakultnej nemocnici, pod vedením duchovného správcu nemocnice, pomáhame hospitalizovaným pacientom. Môže sa jej venovať každý (minimálny vek dobrovoľníka je 18 rokov), kto cíti volanie do služby pre blížneho a má pre túto službu aj požadované predpoklady.

:: AUDIO - o nemocničnej duchovnej službe v Trnavskej fakultnej nemocnici (3 min. 41 sek.)

:: VIDEO - TV Lux, krátke správy - Pomáhajú pacientom nemocnice (1 min. 53 sek.)

Ako sa stať dobrovoľníkom?

       Prichádzame k Vám s ponukou nenáročnej služby pre pacientov v nemocnici. Ako na to? Skontaktujte sa s duchovným správcom nemocnice, dohodnite si osobné stretnutie. Okrem Vašej ochoty byť k dispozícii aspoň jednu hodinu v týždni tomu, kto to potrebuje (určuje duchovný nemocnice), podmienkou je aj  Váš dobrý zdravotný stav, a ochota podrobiť sa vstupnému pohovoru s duchovným nemocnice, prípadne so psychológom. Následne si dohodnete formu a spôsob pomoci. Vaša služba blížnemu, tak môže začať...

Čo je úlohou dobrovoľníka?

     Podľa dohovoru s duchovným nemocnice Vaša služba môže byť realizovaná nasledovne:

- Služba pre konkrétneho pacienta podľa potreby:

  • nákup nealko nápoja, novín, časopisov
  • prinesenie, čítanie duchovnej literatúry podľa potreby (knihy, časopisy)
  • holenie, strihanie
  • pomoc pri jedení (kŕmenie)
  • sprevádzanie (doprovod) pacienta na svätú omšu

- Duchovné sprevádzanie konkrétneho pacienta: 

     Dobrovoľník, podľa usmernenia duchovného nemocnice, navštívi konkrétneho pacienta na oddelení, rozpráva sa s ním, pokiaľ má pacient záujem, môžu sa spolu modliť. Veľa počúva a snaží sa pacienta povzbudiť. Táto služba vyžaduje veľkú dávku empatie. Na základe rozhovoru môže dobrovoľník navrhnúť ďalšie možnosti služby. Stáva sa, že dobrovoľník povzbudí pacienta k prijatiu sviatostí, pomôže mu s prípravou na ne, prípadne motivuje ho k ďalším aktivitám smerujúcich k uzdraveniu duše.

- Návšteva oddelenia:

     Pri tejto službe dobrovoľník navštívi pridelené oddelenie, pričom navštevuje pacientov na každej izbe, prihovorí sa im a zisťuje potrebu pacientov (sviatosť zmierenia, sväté prijímanie, duchovný rozhovor, nákup nevyhnutných potravín ako minerálna voda, džús a pod.). Pri tejto službe tiež dobrovoľník informuje pacientov o duchovných aktivitách a rozpise svätých omší. Dobrovoľník sa v tejto službe stáva vyslancom duchovného nemocnice a mnohokrát zabezpečuje prvý kontakt pacienta s informáciami o nemocničnej duchovnej službe. Často nadväzuje známosti s pacientmi, vedie s nimi rozhovory a podľa potreby aj sám odporúča ďalšie možnosti služby.

- Mimoriadny rozdávateľ Eucharistie:

     Pri tejto službe, kňazom určený dobrovoľník (na základe menovacieho dekrétu k tejto službe), navštívi konkrétnych pacientov, pričom im v rámci krátkej bohoslužby slova a obradu svätého prijímania chorých, prinesie a podáva Eucharistiu.

_________________

     Samozrejme, aktivít v duchovnej službe môže byť aj viac. Všetko je ale v súlade dohovoru s duchovným nemocnice, pričom záleží aj od potreby pacienta, prípadne jeho príbuzných a samozrejme ... od ľudských možností.

Koľko trvá služba?

     Samotná služba trvá od polhodiny do hodiny a pol a realizuje sa počas návštevných hodín. Prakticky dobrovoľník je ale v nemocnici dlhšie, niekedy treba rátať s časom na prezlečenie, samotnú službu, „odovzdanie“ služby (informácie a podnety zo služby kňazovi, prípadne iným dobrovoľníkom). Je ideálne, keď môžeme po službe odovzdať pri návšteve nemocničnej kaplnky všetkých navštívených Pánovi do Jeho ochrany (napr. spoločná modlitba dobrovoľníkov večerných chvál – vešpier, ...).

Čo mi táto služba môže priniesť?

     Je ľudsky neopísateľný pocit, keď niekoho obdarujeme darom a obdarovaný sa z tohto nášho daru úprimne teší. Aké je však, keď môžeme obdarovať niekoho „iba“ svojou prítomnosťou, svojou službou?

     Pacienti si to vážia a často sú veľmi otvorení. Dobrovoľník tak môže vstúpiť do veľmi silných a hlbokých ľudských príbehov, životných skúseností (veselých i smutných). Môže sa konfrontovať s tým, čo azda sám ani nikdy nezažije; a ak je dobrovoľník otvorený, samotná služba ho môže robiť citlivejším a vnímavejším. Môže sa stať aj osobným svedkom Pánovho pôsobenia. Svojou službou nepomáha len jednostranne - navštívenému pacientovi; táto služba mení obojstranne - aj samotného dobrovoľníka. V živote navštívených pacientov je možné objaviť aj posolstvo pre nás.

Kto môže vykonávať túto službu?

     Študent, pracujúci, dôchodca... - na veku a profesii nezáleží. Stačí mať dobrý zdravotný stav a chuť obetovať v týždni trochu zo svojho voľného času pre blížneho. Ten kto pozýva, je sám Kristus:

- Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo." (Mt 9,37 )

- "Bol som chorý a navštívili ste ma." (Mt 25, 36)

     Pokiaľ Vám vyvstali otázky ohľadom duchovnej dobrovoľníckej služby v Trnavskej fakultnej nemocnici, neváhajte sa obrátiť na nemocničného kňaza a kontaktovať ho: 

     Duchovný správca – nemocničný kaplán, duchovnasluzbatt@gmail.com, 0910 852 005

 SVEDECTVÁ

(Univerzitná nemocnica Martin)

Ako som sa stal dobrovoľníkom.

     Zrejme tak, ako každý bežný človek, chodil som aktívne do práce, venoval sa rodine a osobným záujmom.  Z tohoto „stereotypu“ ma vyviedla správa o mojej diagnóze. Absolvoval som operáciu a následne chemoterapeutickú a rádioterapeutickú liečbu. Od začiatku liečby som bol PN a bol presvedčený, že do práce už nenastúpim. Cítil som, že život v strese bol jedným z faktorov, ktoré sa podpísali pod moju diagnózu.

     Po skončení liečby mi bol priznaný plný invalidný dôchodok. Ja som si začal užívať dni voľna, ale ako bývalému ekonomicky aktívnemu človeku, chýbal mi styk s ľuďmi. Tak som hľadal cestičky, ako skĺbiť môj oddych na invalidnom dôchodku a zároveň byť trochu osožný pre druhých a popri tom si zabezpečiť aj kontakt s druhými. Hľadal som a našiel som, že u nás (v Martine) v Univerzitnej  nemocnici, existuje duchovná služba so stálou správou pod vedením kaplána. Túto informáciu som si našiel na internetovej stránke farnosti. Oslovila ma výzva, ktorú som si prečítal:

     Kto by chcel praktickou službou odpovedať na evanjeliovú výzvu "bol som chorý a navštívili ste ma", môže sa prihlásiť do dobrovoľníckej služby MUN. Podmienkou prijatia uchádzača je ochota hodinu v týždni byť k dispozícii opustenému, dobrý zdravotný stav a ochota podrobiť sa vstupnému pohovoru s duchovným nemocnice a so psychológom. Po prijatí dobrovoľníka začína obdobie formácie a praxe.

     Neváhal som ani chvíľu, zavolal na zverejnené telefónne číslo, osobne som sa stretol s duchovným správcom a dnes som aktívny dobrovoľník.

     Pri tejto službe som stretol a stretávam úžasných ľudí. Jednak nášho duchovného správcu, ktorý nás vedie v tejto službe a zadeľuje nám pacientov, ktorým treba poslúžiť. Jednak ostatných dobrovoľníkov s ktorými si vymieňame skúsenosti zo služby. No a hlavne sú to pacienti v nemocnici, od ktorých často čerpám inšpiráciu ako zvládať utrpenie. Veľkou odmenou a zadosťučinením pre mňa sú maličkosti ako úsmev pacienta a keď cítite, ako pacientov naša návšteva poteší. Po službe sa teším na večerné vešpery, kde spolu s kňazom odovzdávame všetkých, ktorým sme slúžili, Milosrdnému Pánu Bohu. Taktiež inšpiratívne sú pre mňa mesačné duchovné obnovy.

     Počas služby som zažil niekoľko mojich osobných zázrakov: dostal som sa ako pútnik do Medžugoria, neskôr do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove. Zažil som obrátenie pacienta a mnoho podobných maličkostí, ale z pohľadu jednotlivca, ktorého sa to týka, sú to veľké veci.

     V súčasnosti sa tejto službe venujem 3x do týždňa. Povzbudzujem všetkých, ktorý majú záujem potešiť pacientov svojou prítomnosťou, prípadne nenáročnou službou, aby sa zaujímali o túto možnosť vo svojom okolí. Odmenou Vám bude úžasný pocit, že ste mohli byť nápomocní pri dobrej veci. Chcete aj Vy zažiť ten úžasný pocit?      

Peter

Top