KONTAKTY BOLI AKTUALIZOVANÉ NA STRETNUTÍ KŇAZOV V NEMOCNIČNEJ DUCHOVNEJ SLUŽBE V JANUÁRI 2020.

KONTAKTY, KTORÉ SÚ UVEDENÉ SIVOU FARBOU, NEMALI NA STRETNUTÍ ZASTÚPENIE, V PRÍPADE, ŽE DOŠLO K ICH ZMENE PROSÍME O INFORMÁCIU (na konci stránky je kontaktný formulár).

DUCHOVNÁ SLUŽBA V NEMOCNICIACH TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY

 • DUCHOVNÝ SPRÁVCA, NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA - 031/55 24 465
 • Duchovná služba z farnosti, Nemocnica s poliklinikou Galanta - 031/78 08 287, galanta.fara@gmail.com
 • Duchovná služba z farnosti, Nemocnica s poliklinikou Hlohovec - 033/74 24 885, farahlohovec@gmail.com
 • Duchovná služba z farnosti, Všeobecná nemocnica Komárno - 035/77 30 036, farakomarno@gmail.com
 • Duchovná služba z farnosti, NsP Nové Mesto nad Váhom - 032/77 12 373, dekanat.novemesto@abu.sk
 • Duchovná služba z farnosti, NÚRCH A NEMOCNICA PIEŠŤANY - 033/77 49 333
 • Duchovná služba z farnosti, Kúpele Piešťany - 033/774 93 33, piestanycm@gmail.com
 • DUCHOVNÝ SPRÁVCA, FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA - 0910 852 005, duchovnasluzbatt@gmail.com

DUCHOVNÁ SLUŽBA V NEMOCNICIACH NA SLOVENSKU

+ Arcibiskupstvo Košice

 

+ Gréckokatolícka eparchia Košice

 

+ Biskupstvo Nitra

 • Nitra – FN, Špitálska 7, 0903 809 601, 037/77 69 411, koblihap@yahoo.com
 • Nové Zámky – FNsP, Slovenská 11/A, 035/64 00 627, nove.zamky@fara.sk
 • Trenčín – FN, Legionárska 651/28, 0907 772 446, pavol.benko@stonline.sk
 • Veľké Zálužie – Psychiatria, Rínok 334, 0910 939 309
 • Topoľčany, Nám. M.R.Štefánika, 0904 009 524, fravamsc@centrum.sk
 • Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 037/64 21 610

 

+ Biskupstvo Banská Bystrica

 

+ Arcibiskupstvo Bratislava

 

+ Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

 • Prešov – FN Raymana, 0903 735 565, 0904 345 801, 0905 357 182
 • Bardejov NsP, 0911 857 161, hanobikf@stonline.sk
 • Medzilaborce NsP, 0903 302 381
 • Svidník – Nemocnica gen. Svobodu, 0905 986 916
 • Humenné, 0903 982 229
 • Michalovce, 0904 836 469, peterlazorik@gmail.com

 

+ Ordinariát OSaOZ SR

 • Bratislava – Nemocnica sv. Michala, 0905 226 211, pavol.sajgalik@minv.sk
 • Trenčín – Nemocnica pre obvinených a odsúdených, 032/65 21 438-9, jan.minarik@zvjs.sk
 • Ružomberok, 044/43 22 614, 0905 358 974

 

+ Biskupstvo Žilina

 

+ Biskupstvo Spiš

 

+ Biskupstvo Rožňava

 • Lučenec – Nemocnica s poliklinikou, Námestie republiky 2373/15, Duchovná služba z farnosti - 0918 793 984, rubanisko.fara@gma­il.com

     Služba v nemocniciach a nemocničných zariadeniach je zabezpečená prostredníctvom farárov/správcov farností, na území ktorých sa nemocnice/nemocničné zariadenia nachádzajú.

NEMOCNIČNÉ KAPLNKY NA SLOVENSKU A INFORMÁCIE O DUCHOVNEJ SLUŽBE

BRATISLAVA

Kaplnka v nemocnici (Kramáre)

Kaplnka v nemocnici (Mickiewiczova)

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda (nemocnica Petržalka)

Kaplnka v nemocnici (Ružinov)

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (železničná nemocnica)

Kaplnka v NÚSCCH (nemocnica)

Kaplnka sv. Alžbety (onkológia Heydukova, nemocnica)

Kaplnka v nemocnici (onkológia Klenová, nemocnica)

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Prievoz, nemocnica v kaštieli) 

Kostol Svätého kríža (geriatrická nemocnica)

Kaplnka sv. Michala (Nemocnica sv. Michala)

 

 KOŠICE

Kaplnka preblahoslavenej Panny Márie (univerzitná nemocnica) 

Ekumenická kaplnka povýšenia Svätého kríža (univerzitná nemocnica)

Kaplnka Božieho milosrdenstva (železničná nemocnica)

Kaplnka Dobrého pastiera (nemocnica VÚSCH)

Kaplnka vo vojenskej nemocnici

 

BANSKÁ BYSTRICA

Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)

BARDEJOV

Kaplnka Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci (nemocnica) 

BOJNICE

Kaplnka sv. Patra Pia (nemocnica)

ČADCA

Kaplnka v nemocnici

DOLNÝ KUBÍN

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (nemocnica)

GALANTA

Kaplnka sv. Kozmu a Damiána (nemocnica)

HUMENNÉ

Kaplnka Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci (nemocnica)

KREMNICA

Kaplnka sv. Patra Pia (nemocnica)

KROMPACHY

Kaplnka Panny Márie, Matky jednoty (nemocnica)

LEVICE

Kaplnka v nemocnici

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Kaplnka v nemocnici

LUČENEC

Kaplnka Panny Márie, Matky všetkých národov (nemocnica)

MALACKY

Kaplnka v nemocnici

MARTIN

Kaplnka Božieho milosrdenstva

MICHALOVCE

Kaplnka Božieho milosrdenstva

NITRA

Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej (fakultná nemocnica)

Kaplnka sv. Andreja Svorada (nemocnica Zobor)

NOVÉ ZÁMKY

Kaplnka Božieho milosrdenstva

PEZINOK

Kaplnka sv. Lukáša

PIEŠŤANY

Kaplnka sv. Michala, archanjela (NÚRCH)

POPRAD

Kaplnka Božieho milosrdenstva

POVAŽSKÁ BYSTRICA

Kaplnka sv. Pia z Pietrelčiny

PREŠOV

Kaplnka sv. Giuseppe Moscatiho

ROŽŇAVA

Kaplnka sv. Barbory (nová nemocnica)

SNINA

Kaplnka sv. Damiána

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Bohoslužobný priestor v nemocnici

STARÁ ĽUBOVŇA

Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej

STROPKOV

Kaplnka povýšenia Svätého kríža

SVIDNÍK

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

TOPOĽČANY

Kaplnka povýšenia Svätého kríža

TREBIŠOV

Kaplnka sv. Pátra Pia

TRENČÍN

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

TRNAVA

Kaplnka povýšenia Svätého kríža

TRSTENÁ

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho

VRANOV NAD TOPĽOU

Kaplnka v nemocnici

ZVOLEN

Kaplnka v nemocnici

ŽILINA

Kaplnka povýšenia Svätého kríža

POMOC PRI SOCIÁLNYCH PROBLÉMOCH 

CHARITA TRNAVA, Hlavná ul. 43

      Poskytuje opatrovateľskú aj ošetrovateľskú starostlivosť v domácnosti po dohode s klientom, č.t. 033/5511 396, www.charitatt.sk

 

KATOLÍCKA JEDNOTA SLOVENSKA Trnava, Novosadská ul. 4

      Poskytuje donášku stravy a opatrovateľskú službu.
Tel./fax: 033/5515 058, E–mail: kjstt@stonline.sk

 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

      Poskytuje ju obecný alebo mestský úrad podľa trvalého bydliska. Žiadateľ musí požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (prílohou žiadosti je lekársky nález). Po vypracovaní posudku o odkázanosti (lekársky a sociálny posudok) a vydaní rozhodnutia o odkázanosti, klient uzatvorí s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

 

 • MsÚ Trnava – Clementisova ul. 51, Malometrážne byty, 033/ 32 36 620, 033/ 32 36 612
 • MsÚ Hlohovec – M. R. Štefánika 1, 033/ 791 00 84

      Ide o platenú službu, podľa zaradenia do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určení rozsahu odkázanosti. Výška úhrady je určená všeobecne záväzným nariadením obce alebo mesta za poskytovanú sociálnu službu. Opatrovateľská služba sa neposkytuje večer, v noci a vo voľné dni.

 

SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA FNTT

Mgr. Zuzana MACHÁLKOVÁ
Telefónne číslo: 033/ 5938 183, 0918 993 009
Pracovná doba: 7:00 hod. – 15:00 hod. v pracovné dni
E-mail: socialne.sestry@fntt.sk

 

SATIS Agentúra domácej opatrovateľskej služby Trnava

      Poskytuje profesionálne služby spojené s opatrovaním v domácnosti.
Tel.: 0908 856 375, 0907 103 577, satis@centum.sk

 

SENIORKA opatrovateľská služba

      Opatrovanie seniorov 24 hodín denne/ 7 dní v týždni
č. t. 0911 207 497, www.seniorka.sk, email: trnava@seniorka.sk

 

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

      Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zdravotné sestry, ktoré chodia do domácnosti klienta na odporučenie lekára (ošetrovanie preležanín a rán, podávanie inzulínu, kŕmenie sondami a PEGom, ošetrovateľská rehabilitácia, atď.) Príbuzní kontaktujú agentúru po príchode pacienta domov. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je hradené zo zdravotného poistenia.

 

 • Trnava
  ADOSKA, s.r.o., 0908 723 856, p. Lorincová
  SALVUS, 033 5938 110, 0948 556 557, p. Krchňáková
 • Smolenice
  ADOS, 0908 119 204, Bc. Botteková
 • Hlohovec
  ADOS, 0903 697 165, Mgr. Šustová
  ADOS Humanus, n. o., Nábrežie A. Hlinku 51, 0908 052 126, p. Minár
 • Piešťany
  IMAG, s.r.o., Veľké Orvište, 0905 407 947, p. Kráľovičová

 

PREDPISOVANIE POMÔCOK pre ikontinentných (plienky, podložky pod chorých)

      Ak je odporučenie uvedené v prepúšťacej správe, príbuzní navštívia so zdravotnou dokumentáciou pacienta odbornú ambulanciu neurológa, urológa, gynekológa alebo geriatra, ktorý vypíše poukaz a uvedie záznam do zdravotnej dokumentácie. Potom môže pol roka predpisovať plienky obvodný lekár. Po pol roku sa indikácia odborníka v zdravotnej dokumentácii zopakuje. Pomôcky sa vydávajú v lekárňach.

 

PREDPISOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK (postele, antidekubitárne matrace a podložky, chodúľky, invalidné vozíky, držadlá na vaňu, opierky do lôžka atď.)

      Ak je odporučenie uvedené v prepúšťacej správe, príbuzní navštívia so zdravotnou dokumentáciou pacienta, jeho preukazom poistenca, dvomi kópiami prepúšťacej správy a výmenným lístkom od obvodného lekára odbornú rehabilitačnú ambulanciu, kde lekár vypíše poukaz, ktorý schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne. Pomôcky sa vydávajú v príslušných lekárňach.

________

WC - stoličky (nepodliehajú schvaľovaniu v zdrav. poisťovni)

 

DENNÝ STACIONÁR pre dôchodcov

Okružná 20, Trnava

      Poskytuje dennú starostlivosť od 7,00 do 16,00 hod., stravovanie 3x denne, vychádzky, duchovnú službu, kultúrne vyžitie, logopedickú starostlivosť. Poplatok 10,- €/denne.

Kontakt: 033/ 5501 489, 0918 498 946.

MOŽNOSTI DOČASNÉHO RIEŠENIA - rehabilitácia

Dom ošetrovateľskej starostlivosti Senior, Nitrianske Rudno n.o.,

2066, 972 26  Nitrianske Rudno

      Je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia. Tiež služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžadujú sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je ju možné poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí. Úhrada za poskytovanú zdravotnú starostlivosť je hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou, s ktorou má osoba a zároveň aj zdravotnícke zariadenie zmluvný vzťah. Úhrada za poskytované ostatné nadštandardné služby je hradená osobou, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v spoluúčasti je pevne stanovená na 300 € na mesiac. Platba samoplatcu je 25 € na deň. Zariadenie poskytuje aj rehabilitačné procedúry podľa cenníka. Nástup možný iba po predchádzajúcej hospitalizácii v zdravotníckom zariadení. Kontakt: č.t. 046/5426 427, 0911 940 061, e-mail: info@seniornr.sk

Liečebňa pre dlhodobo chorých Hlohovec

Nábrežie A. Hlinku 27, Hlohovec, budova Polikliniky

      Zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje na tri týždne doliečenie a rehabilitáciu. K nástupu z domu treba výmenný lístok od obvodného lekára, pri preklade zo zdravotníckeho zariadenia prepúšťaciu správu. Nástup si treba vopred dohodnúť telefonicky. Kontakt: 033/ 7941 204

Nemocnica A. Wintera Piešťany

Winterova 66 - Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

      Poskytuje odbornú rehabilitačnú starostlivosť na 10 dní. Hospitalizáciu zabezpečuje ošetrujúci lekár s primárom FRO Piešťany. Kontakt: 0948 457 876

MOŽNOSTI TRVALÉHO UMIESTNENIA V SOCIÁLNOM ZARIADENÍ

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov (bývalé domovy dôchodcov) alebo do domova sociálnych služieb

      Klient požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosť si podpíše. Keď mu to zdravotný stav neumožňuje, ošetrujúci lekár vydá potvrdenie o jeho zdravotnom stave. Vyšetrenia potrebné k žiadosti sa môžu zrealizovať na oddelení nemocnice, po prepustení pacienta u jeho obvodného lekára. Obecný úrad podľa jeho trvalého pobytu, Spoločný obecný úrad (pre zmluvné obce z okolia Trnavy) alebo VÚC, vyhotovuje posudok o odkázanosti (lekársky a sociálny posudok) na sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo domove sociálnych služieb. Klient potom požiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby so zariadením podľa vlastného výberu.

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA SVETLO, n.o.

Františkánska 2, Trnava

      Sociálne zariadenie poskytuje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť v domove sociálnych služieb a v zariadení opatrovateľskej starostlivosti. Prijatie je podmienené vydaním rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a zaradením do IV. až VI. stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby. Platby sú diferencované podľa stupňa odkázanosti a vybavenia izby. Výška platieb je od 410,- € do 715,- € /mesiac.

Kontakt: 033/5545 433, 0904 984 549
Vedúca sestra: 0904 615 973, e-mail: svetlo.no@gmail.com

HUMANUS, n.o., Domov sociálnych služieb

Nábrežie A. Hlinku 51, Hlohovec

      Podmienkou prijatia je poberanie starobného alebo invalidného dôchodku a podanie žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10. Cena závisí od konkrétneho prípadu a hlavne od druhu podávanej stravy, typu izby a od druhu zaopatrenia. Cena tejto služby je stanovená v zmysle platného cenníka.

www.humanus.sk
Kontakt: 0917 322 359, p. Kráľovičová, sociálna pracovníčka

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ZARIADENIE PRE SENIOROV „POKOJ“ Voderady

      Poskytuje 24 hodinovú sociálnu a opatrovateľskú starostlivosť seniorom v dôchodkovom veku. Platby DSS 420,- €, ZpS 450,- €.

www.ddv.sk
Kontakt: 033/5590 396, 0904 427 396, e-mail: ddvoderady@stonline.sk

SENIOR DOM TERÉZIA

Holíč, Zámocká 390

      Zariadenie sociálnych služieb a domov pre seniorov.

Kontakt 034 622 88 93, 0911 413 074

POHODA SENIOROV

Galanta, Hodská 360

      Domov sociálnej starostlivosti, zariadenie pre seniorov.

Kontakt 031 702 0013, 0905 466 068, 0908 647 182

DOM SENIOROV Sv. Ján

Šelpice 214.

Kontakt 0902 363 999

ZARIADENIE PRE SENIOROV BOHUNKA

Jaslovské Bohunice, Hlavná Bohunice 1/70

Kontakt 0917 682 462 riaditeľ, 0917 882 202 sociálny úsek, 0917 882 220 zdravotný úsek

SENIOR Care, KASKÁDY

Kajal-Únovce 623, Galanta, zariadenie pre seniorov.

Kontakt 0915 731 374

PENZIÓN SENIOROV ORLÍK

Močenok, Pri kúpalisku 1422.

Kontakt 037 655 90 10, 0905 280 178, 0905 140 272

ALZHEIMER CENTRUM Piešťany

Rekreačná 7, Piešťany

      Poskytuje špecializovanú starostlivosť o klientov s Alzheimerovou chorobou. Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť seniorom a dlhodobo chorým aj s inými ochoreniami, alebo tracheostomovaným pacientom a apalikom. Klienti zariadenia sú pod dohľadom lekára, psychiatra, neurológa, diabetológa a ortopéda. Rehabilitáciu poskytujú rehabilitačné pracovníčky. Starostlivosť poskytujú aj prechodne, na kratšie obdobia. Platby sú podľa cenníka poskytovaných služieb.

www.alzheimercentrum.sk
Kontakt: 033/7722 052, 033/7722 355
E-mail: piestany@alzheimercentrum.sk

ZARIADENIE PRE SENIOROV – KAROLÍNA

Trnavská cesta 525, Cífer

      Ponúka pre klientov:

 • odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, základné sociálne poradenstvo, zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti,
 • obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • ďalšie činnosti – osobné vybavenie, úschova cenných vecí, zabezpečenie záujmovej činnosti.

      Zariadenie nevyžaduje posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Platby podľa náročnosti poskytovanej služby - 550,- € alebo 750,- € mesačne, 2000,- € vstupný poplatok.

Kontakt: 0905 745 840, 0907 981 519, 0905 880 375, E-mail: karolinacifer@post.sk

DOM SENIOROV Hrnčiarovce nad Parnou

Sv. Martina 2, Hrnčiarovce nad Parnou

      Zariadenie pre seniorov poskytuje profesionálne služby, ľudský prístup, komfortné ubytovanie.

Kontakt: 0948 152 409

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

      Občanovi sa v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia kompenzujú zvýšené výdavky

 • na diétne stravovanie,
 • súvisiace s hygienou a opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
 • so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
 • so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

      Ďalej poskytuje peňažné príspevky: na osobnú asistenciu, na zaobstaranie pomôcky, na opravu pomôcky, na kúpu osobného motorového vozidla, na prepravu, na úpravu bytu, rodinného domu, garáže. Osobitným príspevkom je peňažný príspevok na opatrovanie, ktorý sa poskytuje najbližším príbuzným (manžel, dieťa, starý rodič, vnuk, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec, alebo osobe, ktorá má s opatrovaným trvalý alebo prechodný pobyt), ktorí sa zaviažu, že budú klienta trvale opatrovať.

      Výška príspevku je 220,52- € a doba opatrovania blízkej osoby sa započítava do doby odpracovanej. Ak fyzická osoba, ktorá opatruje ŤZP osobu vykonáva zamestnanie, nesmie jej mesačný príjem zo zamestnania prekročiť dvojnásobok sumy životného minima. Ak opatruje ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP) poberateľ dôchodku, výška príspevku je 91,88- €. Ak opatruje dve ŤZP osoby fyzická osoba, výška príspevku je 275,65- €, pre poberateľa dôchodku je to 121,28- €. Priznanie poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie sa vylučuje s poskytovaním opatrovateľskej služby. Pri poskytovaní príspevkov a služieb sa postupuje podľa Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a Zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

      K vybavovaniu treba:

 • kópie odborných nálezov, príp. prepúšťacej správy,
 • kópie výmeru o výške dôchodku,
 • žiadateľov občiansky preukaz.

      Po preskúmaní posudkovou komisiou, ÚPSVaR vydá POSUDOK a následne ROZHODNUTIE, čo bolo klientovi priznané. Dávky sú vyplatené so spätnou platnosťou odo dňa podania žiadosti. Voči rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok (odvolanie).

Zdroj: Fakultná nemocnica Trnava


 

      Ak viete o ďalších možnostiach sociálnej pomoci, alebo ste našli nesprávne uvedené údaje, kontaktujte nás prosím:

 

Top