NÁVŠTEVA CHORÝCH

AKTUÁLNE!!! DO ODVOLANIA...

NÁVŠTEVA PACIENTOV V SÚRNOM PRÍPADE ZAOPATRENIA.

      Počas hospitalizácie v nemocnici, môžete seba alebo svojho príbuzného, nahlásiť kňazovi poverenému duchovnou správou nemocnice – 0910 852 005. Je dobre, keď okrem základných údajov (meno, oddelenie, číslo izby, …), vysvetlíte aj svoju alebo príbuzného situáciu:

  • naliehavosť (kňaz má prísť okamžite, stačí ak príde zajtra, v priebehu týždňa, …)
  • informovanie o duchovnom živote pacienta (ako doteraz navštevoval sväté omše, pristupoval k sviatostiam, …)
  • a všetky informácie, ktoré môžu byť v duchovnej službe nápomocné (môže/nemôže komunikovať, dlho nebol na svätej spovedi - potreboval by pomôcť so sviatosťou zmierenia, …)

      Pacientov na každom oddelení a v každej izbe navštívi kňaz v rámci svojej služby pravidelne raz do týždňa, ďalšie stretnutia je možné dohodnúť si osobne.

... počas vianočných sviatkov:

 Pravidelné týždenné návštevy kňazom na jednotlivých oddeleniach začnú opäť po 6. 1. 2018.

V SÚRNOM PRÍPADE ZAOPATRENIA VOLAJTE PROSÍM KŇAZSKÚ SLUŽBU NA NEMOCNIČNOM MOBILE

0910 852 005

Top